Forsiden

Årsregnskap for Kultur- og likestillingsdepartementet

Årsregnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Kulturdepartementets årsregnskap for 2021 (.pdf)
Riksrevisjonens beretning for 2021 (.pdf)

Kulturdepartementets årsregnskap for 2020 (.pdf)
Riksrevisjonens beretning for 2020 (.pdf)

Kulturdepartementets årsregnskap for 2019 (.pdf)
Riksrevisjonens beretning for 2019 (.pdf)

Kulturdepartementets årsregnskap for 2018 (.pdf) 
Riksrevisjonens beretning for 2018 (.pdf)

Kulturdepartementets årsregnskap for 2017 (.pdf)
Riksrevisjonens beretning for 2017 (.pdf)

Kulturdepartementets årsregnskap for 2016 (.pdf)
Riksrevisjonens beretning for 2016 (.pdf)

Kulturdepartementets årsregnskap for 2015 (.pdf) 

Kulturdepartementets årsregnskap for 2014 (.pdf)