Landbruks- og matdepartementets oppfølgning av den nye offentlighetsloven

Landbruks- og matdepartementet er opptatt av å legge til rette for innsyn. I tillegg til offentlig postjournal, publiserer vi nå også statistikk over departementets praktisering av offentlighetsloven.

Praktisering av offentlighetsloven

Månedsstatistikk (PDF)

2017

 

2016

2015

2014

2013

 

 

Til toppen