Landbruks- og matdepartementets oppfølgning av den nye offentlighetsloven

Landbruks- og matdepartementet er opptatt av å legge til rette for innsyn. I tillegg til offentlig postjournal, publiserer vi nå også statistikk over departementets praktisering av offentlighetsloven.

Praktisering av offentlighetsloven

Månedsstatistikk (PDF)

2018

 

Tidligere år:

 

 

Til toppen