Behandling av journalisters personopplysninger

Landbruks- og matdepartementet behandler personopplysninger til alle journalister som tar kontakt med oss. Disse personopplysningene er navn og kontaktinformasjon, tilknytning til redaksjon, og innhold i spørsmål og svar som utveksles på E-post og telefon. Personopplysninger lagres i tilknytning til sak.

Har en journalist vært i kontakt med oss i forbindelse med flere saker, vil det være flere loggføringer. 

Du har rett til å be om at dine personopplysninger ikke skal behandles av departementet. Dette kan du presisere ved din neste henvendelse til departementet eller ved å sende en e-post til lmd-pressevakt@lmd.dep.no.

Behandlingsgrunnlag for journalisters personopplysninger er berettiget interesse, jf. GDPR art. 6. Det er nødvendig for departementet å behandle journalisters personopplysninger for å utføre en oppgave i offentlig interesse.

Les også: Personvernerklæring for regjeringen.no