Ekspertutvalg for inntektsmåling i jordbruket

Ekspertutvalg et skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Utvalget skal levere sin innstilling som NOU innen 1. oktober 2022. Mandatet er utformet innenfor rammene av omtalen i Prop. 200 S (2020-2021) om jordbruksoppgjøret.

Om Ekspertutvalg for inntektsmåling i jordbruket

Opprettet: 2021

Opphørt: 2022

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Full mandattekst Ekspertutvalg for inntektsmåling i jordbruket

Aktive medlemmer (pr. 22.02.2022)

  • Ola Honningdal Grytten (leder)
  • Leif O. Forsell (medlem)
  • Jon Olaf Olaussen (medlem)
  • Siri Voll Dombu (medlem)
  • Olaf Godli (medlem)
  • Eli Reistad (medlem)
  • Bjørge Håvard (medlem)
  • Ann Lisbet Brathaug (medlem)
  • Irena Kustec (medlem)