Utsettelse for Grytten-utvalget til 1. oktober

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ekspertutvalget for inntektsmåling i jordbruket, det såkalte Grytten-utvalget, har fått utsatt frist for levering av sin rapport. Utvalget skulle levere sin innstilling som NOU innen 1. juli 2022 og har fått ny frist til 1. oktober 2022.

Utvalget viser i sin forespørsel til departementet til at informasjonsinnhenting og ferdigstilling av bestilte data og analyser har vært betydelig mer arbeidskrevende enn antatt, særlig i den siste fasen. Utvalget har derfor bedt om utsettelse til 1. oktober for at arbeidet skal ferdigstilles på en god og ansvarlig måte.

– Utvalget har bedt om å få bruke noe mer tid, og det har jeg sagt ja til. Det er et omfattende arbeid som skal gjøres, og det er viktig at ekspertutvalget får tid nok til å levere en god faglig utredning, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch.