Prop. 200 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget