Teknisk jordbruksavtale 2021 – 2022

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 30. juni 2021 teknisk jordbruksavtale for perioden 2021 – 2022.