Teknisk jordbruksavtale 2021 – 2022 oppdatert m/resultat fra tilleggsforhandlingene

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2021 og oppdatert 17. november 2021med resultatet fra tilleggsforhandlingene.