Ekspedisjonssjef Vidar Landmark

E-post: vidar.landmark@nfd.dep.no

Fiskeri- og havbruksavdelingen

Til toppen