Ekspedisjonssjef Vidar Landmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

E-post: vidar.landmark@nfd.dep.no

Fiskeri- og havbruksavdelingen