Avdelinger

Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot

Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot

E-post: lea@oed.dep.no
Telefon: 22 24 62 02
Mobil: 48 16 11 00

Leder av olje - og gassavdelingen (OG)