Utvalgte brev

Dette er en oversikt over utvalgte brev sendt fra departementene.

Prinsipputtalelser og fortolkninger samt brev til Stortinget velges i menyen til venstre.

Viser 3051-3100 av 3108 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Oppegård - Boliger/næringsområder, Svartskog (RPR-ATP)

  29.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Innkalling av egengodkjent reguleringsplan, 29.05.00 Oppegård – Boliger/næringsområder, Svartskog KOMMUNEDELPLAN FOR OPPEGÅRD VEST (SVARTSKOG) – VURDERING UT FRA NASJONALE INTERESSER Det vises til Miljøverndepartementets tidligere brev av 12. mars

 • Steinkjer - Reguleringsplan for sentrumsparsell av E6 (godsterminal/naturvern)

  25.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 25.05.2000 Steinkjer – Reguleringsplan for sentrumsparsell av E6 Steinkjer kommune - Innsigelse til reguleringsplan for E 6 Løsberga – Sneppen bru Vi viser til fylkesmannens brev datert 19.07.99 Saken er i henhold til

 • Malvik - Bolig, Saksvik Nord (kulturminnevern)

  23.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 23.05.2000 Malvik – Bolig, Saksvik Nord Malvik kommune – Innsigelse til reguleringsendring for Saksvik Nord, endring av g.nr. 1, b.nr. 1 Vi viser til fylkesmannens oversendelse med brev av 07.09.1999. Saken er i henhold

 • Tønsberg - Boliger, Bollerød og Røren (jordvern/RPR-ATP)

  23.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 23.05.2000 Tønsberg – Boliger, Bollerød og Røren Tønsberg kommune – Innsigelse til boligfeltene Bollerød og Røren i kommuneplanen fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannens miljøvernavdeling Det vises til fylkesmannens

 • Vefsn - Hytter, Utsikten (reindrift)

  10.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 10.05.00 Vefsn – Hytter, Utsikten VEFSN KOMMUNE - INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR UTSIKTEN HYTTEFELT, GNR. 223, BNR. 20 Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 3. november 1999. Saken er i henhold til plan- og

 • Oppsummeringsbrev 08.05.2000

  08.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 08.05.00 Fra Fylkesmannen i Telemark v/ Hogne West Furumo 1. Ved bygging av boliger, skoler ol. har det for noen kommuner vært vanskelig å

 • Brev til SpareBank1 Gruppen AS

  28.04.2000 Brev Finansdepartementet

  SpareBank1 Gruppen AS Postboks 1333 Vika 0112 Oslo Deres ref Vår ref Dato 00/532 FM HKN 28.4.2000 SpareBank 1 Gruppen AS - søknad om dispensasjon fra eierbegrensningsreglene og godkjennelse av endring i konsernstruktur Det vises til brev 27. januar

 • Brev til Eika-Gruppen AS

  28.04.2000 Brev Finansdepartementet

  Eika-Gruppen AS Postboks 6693 St. Olavsplass 0129 Oslo Deres ref Vår ref Dato Styret/EK 99/4150 FM HKN 28.4.2000 Eika Kort AS - søknad om unntak fra eierbegrensningsreglene Det vises til brev 25. august 1999 fra Eika-Gruppen AS hvor det søkes om

 • Lørenskog - Reguleringsplan for nye sentrum (RPB-kjøpesentre)

  21.04.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 21.04.2000 Lørenskog - Reguleringsplan for nye sentrum Lørenskog kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Lørenskog nye sentrum Vi viser til kommunens brev av 30.03.2000. Departementet stadfester reguleringsplanen

 • Oppsummeringsbrev 07.04.2000

  07.04.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 07.04.00 Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/ Frode F Klungerbo 1. En kommune har påtatt seg å føre regnskap for andre kommuner i

 • Konsesjonsbrev

  06.04.2000 Brev Finansdepartementet

  Simonsen Musæus Advokatfirma DA Postboks 727Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 99/6322 FM HKN 6.4.2000 Søknad om godkjennelse av Tryg-Baltica AS’ erverv av aksjene i Vesta Forsikring AS og Skandia LTS Holding Norge AS mv. Det vises til brev

 • Ringerike - Kommundelplan, Ådalsfjella (naturvern/fjellområde)

  06.04.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 05.02.00 Ringerike – Kommundelplan for Ådalsfjella Ringerike kommune – Innsigelse til kommundelplan for Ådalsfjella Vi viser til brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 2. september 1999. Saken er i henhold til plan- og

 • Ringerike - Kommundelplan, Ådalsfjella (naturvern/fjellområde)

  06.04.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 05.02.00 Ringerike – Kommundelplan for Ådalsfjella Ringerike kommune – Innsigelse til kommundelplan for Ådalsfjella Vi viser til brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 2. september 1999. Saken er i henhold til plan- og

 • Uttalelser fra Lovavdelingen om offentlighetsloven og kulturinstitusjoner

  31.03.2000 Brev Justis- og beredskapsdepartementet

 • Strand - Bolig, Preikestolen camping (kulturminnevern)

  29.03.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 29.03.2000 Strand – Boliger, Preikestolen camping Strand kommune – Innsigelse til endring av reguleringsplan, Prekestolen camping Vi viser til oversendelse datert 20.12 1999, mottatt i departementet 27.12.1999. Saken er

 • Ålesund - Kommunal veg, Ålesund sentrum (havn)

  17.03.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 17.03.2000 Ålesund – Kommunal veg, Ålesund sentrum Ålesund kommune – Innsigelse fra Kystverket 3. distrikt til reguleringsplan for Ålesund sentrum Vi viser til fylkesmannens brev hit av 9. juni 1999 vedrørende ovennevnte

 • Svalbard - Næringsområde, turisme, Longyearbyen (naturvern)

  13.03.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 13.03.2000 Svalbard – Næringsområde, turisme, Longyearbyen Innsigelse til arealplan for Longyearbyen Vi viser til Sysselmannens ekspedisjon hit datert 15.09.1999. Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse

 • Oppsummeringsbrev 13.03.2000

  13.03.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 13.03.00 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/ Atle Aluwini Hvordan inntektsføre mottatte avdrag/renter på lån som er avskrevet samt tapsførte

 • Oppsummeringsbrev 13.03.2000 (f)

  13.03.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 13.03.00 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/ Atle Aluwini Hvordan inntektsføre mottatte avdrag/renter på lån som er avskrevet samt tapsførte

 • Oppsummeringsbrev 28.02.2000 (f)

  28.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Aust-Agder fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Vår ref 99/7748 KO SMA Dato 28.02.2000 Følgende spørsmål er mottatt: 1. Aust-Agder fylkeskommune (V/E. S.

 • Kongsberg - Næringsområde (jordvern)

  25.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 25.02.2000 Kongsberg – Kommuneplanens arealdel 1996-2007 Kongsberg kommunene - innsigelse til del av kommuneplanen for Kongsberg 1996 – 2007 Vi viser til fylkesmannens brev datert 22.12.98 Saken er i henhold til plan- og

 • Brev til Thommessen Krefting Greve Lund AS

  25.02.2000 Brev Finansdepartementet

  Thommessen Krefting Greve Lund AS Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref Vår ref Dato BRMO-94BM006D 99/4555 FM HKN 25.2.2000 Skandia-konsernet og Vesta-konsernet - søknad om tillatelse til å ha datterselskap i Norge og godkjennelse av

 • Oppsummeringsbrev 22.02.2000

  22.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 22.02.00 Fra fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Tone Brunvoll 1. En kommune leier ut bygning til en arbeidsmarkedsbedrift (ASVO). Kommunen

 • Forslag til revidering av forskrift fastsatt ved kgl. res. av 9. juli 1993 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe

  17.02.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Høringsinstansene ifølge vedlagte liste Forslag til revidering av forskrift fastsatt ved kgl. res. av 9. juli 1993 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe Miljøverndepartementet sender med dette ut forslag til revidering av forskrift fastsatt

 • Oppsummeringsbrev 15.02.2000

  15.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 15.02.00 Fra fylkesmannen i Telemark v/ Hogne West Furumo 1. Konsesjonskraftinntekter / konsesjonsavgift.I KOSTRA-forskriften fra 1999

 • Oppsummeringsbrev 14.02.2000

  14.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 14.02.00 Fra fylkesmannen i Telemark v/ Hogne West Furumo 1. Kommunalt ansatte har den siste tiden hatt muligheten til å anskaffe seg PC

 • Nye forskrifter som erstatter forskrift 11.11.88 nr. 930 om grense for når overformynderiet skal forvalte midler og forskrift 11.11.88 nr 931 om plassering av umyndiges midler

  08.02.2000 Brev Justis- og beredskapsdepartementet

  I følge vedlagte liste Vår ref 98/7070 A AG TL Dato: 08.02.00 Nye forskrifter som erstatter forskrift 11.11.88 nr. 930 om grense for når overformynderiet skal forvalte midler og forskrift 11.11.88 nr 931 om plassering av umyndiges midler

 • Oppsummeringsbrev 07.02.2000

  07.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 07.02.00 Fra fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Tone Brunvoll 1. Jeg har fått spørsmål fra Tingvoll kommune vedrørende håndtering av

 • Enebakk - Industriområde (trafikksikkerhet)

  02.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 02.02.00 Enebakk – Industriområde Enebakk kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Grevlingveien Sør Det vises til fylkeskommunens oversendelse av ovennevnte sak ved brev av 14. desember 1999. Sakens bakgrunn:

 • Oppsummeringsbrev 01.02.2000

  01.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 01.02.00 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/ Lene Holtskog 1. Nedenfor følger spørsmål fra Kristiansand kommunene som forbereder å skille ut

 • Skaun - Kommuneplanens arealdel (naturvern/jordvern/veg)

  26.01.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 26.01.2000 Skaun - Kommuneplanens arealdel for ny trasé for E39 Skaun kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel for ny trasé for E39 fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag Det vises til fylkesmannens ekspedisjon hit av

 • Oppsummeringsbrev 12.01.2000

  12.01.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Rettelse til oppsummeringsbrev av 13.12.99 til fylkesmennene Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 12.01.00 Angående føring av fri avis. Det er oppstått en feil i forklaringen

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato Konsernjur v/B. Eilertsen 99/4622 FM HKN 20.12.1999 Tillatelse til å erverve aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA mv Det vises til brev av 14. juni 1999 fra Storebrand

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato 99/2188 FM KTN 20.12.1999 Storebrand ASA - søknad om tillatelse til å etablere eierandel på 33 % i svensk skadeforsikringsselskap og søknad om tillatelse til avhendelse av

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato MEY/EPI 99/1142 FM HKN 20.12.1999 Storebrand ASA - Søknad om tillatelse til å erverve inntil 50 pst. av aksjene i Fair Financial Ireland Ltd Det vises til brev av 14. oktober 1998

 • Oppsummeringsbrev 16.12.1999 (f)

  16.12.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: KOSTRA-fylkeskommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 16.12.99 Spørsmål fra Møre og Romsdal fylkeskommune Tidligere funksjon 730 er nå splittet i flere funksjoner, en oppdeling vi er godt fornøyd med. Men vi hadde

 • Oppsummeringsbrev 31.01.2000 (f)

  16.12.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Møre og Romsdal fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Oppland fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Vår ref 99/7748 Dato 31.01.2000 Fylkes-KOSTRA spørsmål (brev 1-2000) Følgende spørsmål er mottatt: 1.

 • Oppsummeringsbrev 13.12.1999

  13.12.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 13.12.99 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/Lene Holtskog Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge. Omfatter funksjonen også utgifter/

 • Skjerping av plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen/100-metersbeltet

  11.11.1999 Brev Klima- og miljødepartementet

  Skjerping av plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen/100-metersbeltet Brev til kystkommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner (11.11.99) 1) Innledning Strandområdene, særlig i sentrale kyststrøk, er svært attraktive og utsatt for et sterkt

 • Oppsummeringsbrev 28.10.1999 (f)

  28.10.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: KOSTRA-fylkeskommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 28.10.99 Spørsmål fra Hedmark fylkeskommune: Er artene 160-164 kun ment for oppgavepliktige godgjørelser og utgifter, eller skal ikke oppgavpliktige utgifter

 • Oppsummeringsbrev 27.09.1999

  27.09.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter femte samling i KOSTRA regional statsforvaltning 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 27.9.99 Fra fylkesmannen i Vestfold v/Gunn-Lise Olsen Har fått spørsmål fra Borre

 • Oppsummeringsbrev 07.09.1999

  07.09.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter fjerde nettverkssamling i KOSTRA regional statsforvaltning 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 7.9.99 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Ole Alexandersen.

 • Oppsummeringsbrev 25.08.1999

  25.08.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter tredje nettverkssamling i KOSTRA for regional statsforvaltning 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 25.08.99 Fylkesmannen i Troms v/Magnar Pedersen: Vi har mottatt en del

 • Oppsummeringsbrev 08.07.1999

  08.07.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Den Danske Bank gis tillatelse til oppkjøp av Fokus Bank ASA

  07.05.1999 Brev Finansdepartementet

  Den Danske Bank Aktieselskab Holmens kanal 2-12 DK-1092 København Danmark Deres ref. Vår ref. Dato 98/904 FM ToM 7.5.1999 Den Danske Bank/DDB Fokus Invest – Søknad om konsesjon for erverv av Fokus Bank ASA Det vises til Deres søknad datert 22.

 • Oppsummeringsbrev 05.05.1999

  05.05.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter andre nettverksmøte i KOSTRA for regional stat 15. mars 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 05.05.99 En rettelse til møtet den 15.03.99: Under funksjonsgjennomgangen ble

 • Oppsummeringsbrev 28.04.1999 (f)

  28.04.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter andre nettverksmøte i Fylkes-KOSTRA 22. mars 1999 Til: KOSTRA-fylkeskommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 28.4.99 Spørsmål fra Finnmark fylkeskommune; Hva er riktig funksjon for utleieboliger til egne ansatte? Vi

 • Statsbudsjettet 1999 - Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - kvinnerettede tiltak

  16.03.1999 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Til: Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Dato: 16.03.1999 Statsbudsjettet 1999 – Statens nærings- og distriktsutviklingsfond – kap. 2420 post 50 Utviklingstilskudd – kvinnerettede tiltak Nærings- og handelsdepartementet har i

 • Ny satsing for økt deltaking av kvinner i næringslivet - et prosjekt av programkarakter

  16.03.1999 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny satsing for økt deltaking av kvinner i næringslivet – et prosjekt av programkarakter 1. Bakgrunn Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har med utgangspunkt i St prp nr 1 (1998-99) øremerket 10 mill. kroner under kap. 2420 Statens nærings- og

 • Oppsummeringsbrev 10.03.1999 (f)

  10.03.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter første nettverksmøte i Fylkes-KOSTRA i februar 1999 Til: KOSTRA-fylkeskommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 10.3.99 Spørsmål fra Buskerud fylkeskommune I forbindelse med artsinndelingen står det "byggesaksgebyr"

Til toppen