Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 12. november 2019

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 12. november 2019.