Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 26. november 2019 – spørsmål fra SV

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie viser til kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 26. november 2019. I brevet stiller komiteens medlemmer fra Sosialistisk venstreparti 4 spørsmål.