Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dokument 8:95 S (2019-2020) - kompensasjonsordningen for næringslivet - utfyllende informasjon om situasjonen i Skatteetaten

Jeg viser til mitt svar av 22. mai 2020 knyttet til Dokument 8:95 S (2019–2020) og utvidelse av kompensasjonsordningen for næringslivet.

I mitt svar la jeg blant annet vekt på hvilke konsekvenser det ville ha for Skatteetaten å ta inn nye og kompliserende elementer i ordningen. Jeg vil her gi noe mer utdypende informasjon om disse forholdene.

Arbeidet med forvaltning av kompensasjonsordningen er svært krevende for Skatteetaten. Finansdepartementet mottok 29. mai 2020 et brev fra Skatteetaten v/skattedirektør Hans Christian Holte som beskriver hvilke konsekvenser arbeidet med kompensasjonsordningen og andre koronatiltak har for etaten.

I brevet fremgår det at arbeidet med kompensasjonsordningen i stor grad gjøres av ansatte med spesialisert fagkompetanse som ikke kan anskaffes i markedet, slik at ansatte må omdisponeres fra andre kritiske oppgaver i etaten. Oppgavene som påvirkes omfatter blant annet utvikling av nye IT-systemer som skal sikre provenyet i fremtiden og kontroll på viktige områder som finans, internprising, nærstående, merverdiavgift og skattekriminalitet.   

Beregninger fra Skatteetaten viser at nedprioritering av risikoområder og kontrolloppgaver vil ha vesentlig betydning for proveny og etterlevelse. Opplevd oppdagelsesrisiko antas også å bli lavere.

Skatteetaten nærmer seg en smerteterskel mht. hva etaten kan håndtere av utviklingsoppgaver. Arbeidet med koronatiltakene har også negative konsekvenser for blant annet etatens evne til å implementere nye regelverkstiltak, for saksbehandlingstidene på klager og for etatens servicenivå overfor brukerne.

I denne situasjonen vil jeg understreke at nye elementer og justeringer som bidrar til mer kompleksitet i kompensasjonsordningen vil øke belastningen ytterligere på Skatteetaten og innebære høy risiko og betydelige kostnader for etatens ordinære arbeidsoppgaver.

Jeg er, eventuelt sammen med skattedirektøren, beredt til å møte finanskomiteen for å orientere nærmere om disse forholdene. 

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

Til toppen