Invitasjon til Sykehustalen 2021

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder den årlige sykehustalen 2021 torsdag 14. januar 2021.

Tid: Torsdag 14. januar 2021 kl. 12:00

Her presenterer helse- og omsorgsministeren sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste for 2021.

Sykehustalen vil bli presentert i sin helhet digitalt og kan følges direkte her:
www.regjeringen.no/sykehustalen2021

Bruk gjerne #sykehustalen i sosiale medier.

Samme dag har helse- og omsorgsminister Bent Høie felles digitalt foretaksmøte for de fire regionale helseforetakene. Dette skjer i etterkant av talen.

Praktiske spørsmål kan rettes til Hege Runge Johansen, e-post: hbrj@hod.dep.no

Med vennlig hilsen

Bjørn-Inge Larsen
departementsråd