Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Revidert budsjett 2013

I revidert budsjett 2013 foreslås regjeringen følgende på helse- og omsorgsområdet:

  • Regjeringen følger opp stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg" med å foreslå å bruke 100 millioner i 2013 til blant annet velferdsteknologi, pårørende, frivillige og økt aktivitet på eldresentre, hverdagsrehabilitering, miljøbehandling og menn i omsorgssektoren.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 70 millioner kroner til IKT i sykehusene for å få raskere avvikling av manuelle løsninger som diskett, faks og papir.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 110 millioner kroner til en forskningsstudie på legemiddelet ipilimumab. Målet er å finne ut hvilke pasienter med føflekkreft som kan ha nytte av medisinen.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til etablering av prostatasenter i de regionale helseforetakene. Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn og utgjør 25 prosent av alle krefttilfeller hos menn.
  • For å møte helseutfordringane i framtida vil regjeringa styrkje førebyggjande helsetenester. Tilskotet til kommunale frisklivssentralar vert tredobla, frå sju millionar til 21 millionar kroner.
  • Regjeringen bevilger seks millioner kroner til KS for å utvikle folkehelsenettverk mellom kommuner og fylkeskommuner. Nettverkene skal gi kommuner som ønsker å styrke sitt folkehelsearbeid mulighet til erfaringsutveksling og gjensidig læring.