2. Oversikt

2. Oversikt

Følgende oversikt viser regnskapstall for 1998, vedtatt budsjett for 1999 og forslag til bevilgning for 2000. Inntektene er eksklusive tilskuddet fra statsbudsjettet.

(i 1 000 kr)
RegnskapBevilgetForslag
199819992000
Utgifter90 49486 18889 569
Inntekter37 50525 67029 920

Utgiftene fordeler seg på følgende måte:

(i 1 000 kr)
Pst.
RegnskapBlå bokForslagendr.
Kap.Betegnelse19981999200099/00
0001Svalbard kirke1 5691 5501 5500,0
0002Tilskudd til Svalbardrådet og
kulturelle formål m.m.2 5401 7501 7500,0
0005Sysselmannen (jf. kap. 3005)16 16117 42518 8067,9
0006Sysselmannens
transporttjeneste (jf. kap. 3006)43 08842 50044 5004,7
0007Tilfeldige utgifter6578088080,0
0009Kulturminnetiltak2 6452 0502 0500,0
0011Bergmesteren (jf. kap. 3011)1 4821 4551 4550,0
0017Refusjon til Norsk Polarinstitutt2 9502 9502 9500,0
0018Fyr og radiofyr3 2003 2003 2000,0
0020Statens bygninger i
Longyearbyen (jf. kap. 3020)14 22910 90010 9000,0
0022Likningsforvaltningen for
Svalbard1 9731 6001 6000,0
Sum kategori90 49486 18889 5693,9

Tabellen nedfor viser en oversikt over utgiftene fordelt på postgrupper:

(i 1 000 kr)
Pst.
Post-RegnskapBlå bokForslagendr.
gruppeBetegnelse19981999200099/00
01-23Driftsutgifter79 50779 61382 9944,3
30-49Nybygg, anlegg m.v.5 4971 8751 8750,0
50-59Overføringer til andre
statsregnskaper3 8902 9502 9500,0
70-89Overføringer til private1 6001 7501 7500,0
Sum under departementet90 49486 18889 5693,9

Inntektene fordeler seg på følgende måte:

(i 1 000 kr)
Pst.
RegnskapBlå bokForslagendr.
Kap.Betegnelse19981999200099/00
3005Sysselmannen ( jf. kap. 5)984750200-73,3
3006Sysselmannens
transporttjeneste (jf. kap. 6)1 8591 7001 400-17,6
3020Statens bygninger i
Longyearbyen (jf. kap. 20)742820420-48,8
3030Skatter og avgifter33 92122 40027 90024,6
3035Tilskudd fra statsbudsjettet50 54560 51859 649-1,4
Sum inntekter88 05186 18889 5693,9
Lagt inn 4. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen