Oppdragsbrev til fylkeskommunane 2023

Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2023 – tilskot til fylkeskommunane under programkategori 13.50 distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg.

Vedlegg

Utbetalingsoversikt 2023 (pdf)