Oppdragsbrev til Troms og Finnmark fylkeskommune, ekstratilskudd Øst-Finnmark

Oppdragsbrev til Troms og Finnmark fylkeskommune under programkategori 13.50 distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg.

Vedlegg