Tilskuddsbrev til fylkeskommunene 2016 Programkategori 13.50 post 60

På denne siden finner du tilskuddsbrev for post 60 til regional utvikling til alle fylkeskommunene, samt en oversikt over fordelingen mellom fylkene.