Videoopptak fra høringsmøte hos Difi

26. august ble det arrangert høringsmøte hos Difi. På møtet ble hovedtrekkene i lovforslaget presentert, etterfulgt av en spørsmålsrunde.

Powerpointpresentasjon fra høringsmøtet (PDF)

Leverandøren arbeider med teksting av opptakene, som vil ta noen virkedager. Departementet oppdaterer opptakene med teksting så snart som mulig.

Presentasjon av forslaget ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Spørsmål til presentasjonen.

 

Spørsmål til høringsnotat og innlegg fra salen.