Statsbudsjettet 2000

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2000

  • St prp nr 1 (1999-2000)
    For budsjetterminen 2000
  • H-28/99
    Inntektsystemet 2000 for kommuner og fylkeskommuner – Beregningsteknisk dokumentasjon til St prp nr 1 (1999-2000)
  • H-29/99
    Hovedprinsippene i norsk samepolitikk