St.prp. nr. 1 (1999–2000)

For budsjetterminen 2000

Kap. 500-587, 2412, 2425-2426, 3500-3587, 5312, 5316, 5326-5327, 5613, 5615-5616

Les dokumentet

 

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget