St.prp. nr. 1 (1999-2000)

For budsjetterminen 2000

Kap. 500-587, 2412, 2425-2426, 3500-3587, 5312, 5316, 5326-5327, 5613, 5615-5616

St.prp. nr. 1

(1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 17. september 1999,
godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget