Reindriftsavtale 1. juli 2005 - 30. juni 2006

Avtaler og protokoller

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble i dag, den 16. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2005 - 30.06.2006.

Til toppen