Reindriftsavtale 1. juli 2018 – 30. juni 2019

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2018/2019, gjeldende fra 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

Til toppen