Endringer i deltakerlovens aktivitetskrav – EØS-rettslige spørsmål

Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett, Universitetet i Oslo

Last ned dokumentet (pdf-format)