Vedtak i enkeltsaker

Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)

Dispensasjoner etter selskapsloven § 3-17 

Dato Navn Beskrivelse
26.4.2012 Arenagruppen KS Pant i eiendom, kundefordringer og pengekrav.
4.9.2013 KS Bakerikvartalet Pant i eiendom.
2.10.2013 KS Stålverksveien 1 Pant i eiendom.
20.10.2014  KA 9 KS Dispensasjon innvilget for pant i målselskapets eiendom.