Nasjonal transportplan 2022-2033: Endring av tidspunkt for møte med næringslivet og interesseorganisasjoner 05.11.2019

Den 18. oktober sendte statsråden et brev med invitasjon til et møte i Oslo 5. november kl. 09:00 om arbeidet med neste Nasjonale transportplan – NTP 2022-2033. Statsråden er dessverre forhindret fra å delta fra kl. 09:00, og vi må derfor endre tidspunkt for oppstart til kl. 13:00. Møtet varer til kl. 17:00.

Les brev om nytt møtetidspunkt og oppdatert program (pdf)

Invitasjon med opprinnelig møtetidspunkt (18.10.2019) (pdf)