Kondolansebrev etter terrorangrepene i Paris

Herr President,

Jeg er dypt bedrøvet over de forferdelige terrorangrepene i Paris i går kveld. På vegne av den norske regjering vil jeg uttrykke mine oppriktige kondolanser til deg og det franske folk. Vennligst bring videre min dypeste medfølelse til de etterlattte familiene og til alle som er berørt av denne tragiske hendelsen.

I tider som disse er det viktig at vi ikke lar våre demokratiske verdier bli kompromittert. Vi må fortsette å arbeide sammen for å bekjempe alle former for hat og terrorisme. Jeg vil forsikre deg om den norske regjeringens fulle støtte i en krevende tid.

 

Med vennlig hilsen

Erna Solberg