Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

Jeg viser til mitt brev 24. mars 2020 til Stortingets presidentskap med en oversikt over de forskrifter under Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som på det tidspunkt var fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Nedenfor følger en meddelelse til Stortinget av nye endringsforskrifter vedtatt av departementene.

Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte 30. mars 2020 følgende endringsforskrift i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3:

  • Forskrift 30. mars 2020 nr. 516 om endring i forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 2. april 2020 følgende endringsforskrift i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3:

  • Forskrift 2. april 2020 nr. 551 om endring i forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Med vennlig hilsen

Erna Solberg