Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

Jeg viser til mine tidligere brev til Stortingets presidentskap med oversikt over forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

I statsråd i dag ble det fastsatt følgende endringsforskrifter i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3:

Med vennlig hilsen

Erna Solberg

 

Signert brev (pdf)