Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

Jeg viser til mine tidligere brev til Stortingets presidentskap med oversikt over de forskrifter under Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som har blitt fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Nedenfor følger en meddelelse til Stortinget av nye endringsforskrifter vedtatt Justis- og beredskapsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte 20. november 2020 følgende endringsforskrift i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3:

Med vennlig hilsen

Erna Solberg

 

Signert brev (pdf)