Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelsene til rapporten om den norske GSP-ordningen

Utenriksdepartementet har mottatt 30 høringssvar til rapporten Utviklingslandenes markedsadgang til Norge. I den vedlagte oppsummeringen er alle gjengitt.

Utenriksdepartementet har mottatt 30 høringssvar til rapporten Utviklingslandenes markedsadgang til Norge - hvorav 24 er høringsuttalelser med substansielle kommentarer og vurderinger.

I denne gjennomgangen gjengis samtlige 24 høringsuttalelser i sin helhet. Samtidig inneholder trykksaken andre dokumenter som kan bidra til å få oversikt over høringsprosessen og høringsuttalelsene. For å bidra til ytterligere belysning av saken er det også tatt med dokumenter fra Stortinget, som i samme periode som høringsprosessen har hatt en sak til behandling som relaterer seg til samme tematikk og hvor arbeidsgruppens rapport har inngått som referansedokument.

Til toppen