Høring - Utviklingslandenes markedsadgang til Norge

Norges import fra de minst utviklede landene er svært beskjeden. Regjeringen ønsker å endre på dette, og er derfor i ferd med å foreta en gjennomgang av den såkalte "GSP-ordningen". En arbeidsgruppe med representanter fra flere departementer og direktorater fremla nylig en rapport med forslag til hva som kan gjøres. UD ønsker kommentarer og innspill til denne rapporten som nå er på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.06.2007