Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Utviklingslandenes markedsadgang til Norge

Norges import fra de minst utviklede landene er svært beskjeden. Regjeringen ønsker å endre på dette, og er derfor i ferd med å foreta en gjennomgang av den såkalte "GSP-ordningen". En arbeidsgruppe med representanter fra flere departementer og direktorater fremla nylig en rapport med forslag til hva som kan gjøres. UD ønsker kommentarer og innspill til denne rapporten som nå er på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.06.2007

Utviklingslandenes markedsadgang til Norge. Interdepartemental rapport. Høringsliste.  

 

Organisasjon

Adresse

By

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 Oslo

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 Oslo

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 Oslo

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005

0030 Oslo

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 Oslo

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 Oslo

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 Oslo

Statsministerens kontor

Postboks 8001

0030 Oslo

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032 Oslo

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

Postboks 8034

0030 Oslo

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 Oslo

Attac Norge

Osterhaugsgt. 27

0183 Oslo

Coop NKL BA

Postboks 1173 Sentrum

0107 Oslo

Det internasjonale Handelskammer, ICC Norge

Sommerrogt. 1

0255 Oslo

Eksportutvalget for fisk (EFF)

Postboks 6176

9291 Tromsø

Fairtrade Max Havelar Norge

Storgt. 11

0155 Oslo

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 Oslo

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL)

Postboks 5471 Majorstuen

0305 Oslo

Forbrukerombudet

Rolf  Wickstrømsvei 15

0486 Oslo

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 Oslo

Forum for Utvikling og Miljø

Storgt. 11

0155 Oslo

Gartnerhallen A/L

Postboks 111 Økern

0509 Oslo

GRO Industrier

Nøtterøvn. 1

3127 Tønsberg

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Postboks 2483 Solli

0202 Oslo

Handelskampanjen

[email protected]
handelskampanjen.no

 

Hoff Norske Potetindustrier BA

Serviceboks 110

2810 Gjøvik

Initiativ for etisk handel

Karl Johansgt. 8

0154 Oslo

Innovasjon Norge

Postboks 448 Sentrum

0104 Oslo

INTSOK

Postboks 631 Skøyen

0275 Oslo

Kirkens Nødhjelp

Postboks 7100 St. Olavs pl 

0130 Oslo

Kjøttbransjens Landsforbund (KLF)

Postboks 6279 Etterstad

0603 Oslo

Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF)

Postboks 5469 Majorstuen

0305 Oslo

Konkurransetilsynet

Postboks 439 Sentrum

5805 Bergen

Konservesfabrikkenes Landsforening

Haakon VII’s gt. 5

0161 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Youngsgaten 11

0181 Oslo

Natur og Ungdom

Torggt. 34

0183 Oslo

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 Oslo

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135 Oslo

Norges Colonialgrossisters Forbund

Postboks 6793 Sentrum

0106 Oslo

Norges Fiskarlag

Pirsenteret

7010 Trondheim

Norsk Gartnerforbund

Schweigaardsgt. 34 F

0191 Oslo

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 Oslo

Norges Råfisklag

Postboks 6162

9291 Tromsø

Norgesfôr AS

Postboks 8728 Youngstorget

0028 Oslo

Norkorn

Postboks 5484 Majorstuen

0305 Oslo

Norsk Akkreditering

Fetvn. 99

2007 Kjeller

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollgt. 9

0158 Oslo

Norsk Felleskjøp

Postboks 9237 Grønland

0134 Oslo

Norsk Folkehjelp

Storgt. 33 A

0028 Oslo

Norsk Industri

Postboks 7072 Majorstua

0306 Oslo

Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor

Postboks 9347 Grønland

0135 Oslo

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidersamfunnets plass 1

0181 Oslo

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)

Postboks 639 Sentrum

7406 N-Trondheim

NorStella

C.J. Hambros pl. 2 C

0164 Oslo

Nortura (Gilde)

Postboks 360 Økern

0513 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon  (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

0303 Oslo

Næringsmiddelbedriftenes landsforening (NBL)

Postboks 5472 Majorstuen

0305 Oslo

Redd Barna

Postboks 6902, St. Olavs plass

0130 Oslo

Statens landbruksforvaltning

Postboks 8140 Dep

0161 Oslo

Tine Norske Meierier/Tine BA

Postboks 25

0051 Oslo

Unikorn

Utstikker 3, Vippetangen

0150 Oslo

Utviklingsfondet

Grensen 9 B

0159 Oslo

 

Til toppen