Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 26993-27000 av 29425 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2000: 5 - Mellom barken og veden

  – om fagskoleutdanninger

  01.03.2000 NOU Kunnskapsdepartementet

 • Ot.meld. nr. 1 (1999-2000) - Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 35 (1998-99) om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

  01.03.2000 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nye reglar om aksjebrev og aksjeeigarbok

  01.03.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Nye reglar om aksjebrev og aksjeeigarbok Klikk her for å laste ned pdf-dokumentet. Hva er pdf?

 • Avgrensing av fritak for investeringsavgift

  29.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Forskrift 21.06.2000 Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/2685 SA LRD/KR 29 .2.2000 Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring forslag til endring av forskrift av 25. februar 1999 om avgrensing av fritak for

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om distriktstilskudd for fjørfeslakt

  29.02.2000 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 29. februar 2000 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 • Rundskriv F-021-00

  Forskrift om medlemsregister for Den norske kyrkja

  28.02.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-021-00 Saksnr. 98/154 28.02.2000 Kyrkjeleg Fellesråd Presteskapet Biskopane Bispedømeråda Kyrkjerådet Forskrift om medlemsregister for Den norske kyrkja Departementet har i medhald av lov av 7. juni 1996 nr 31 om Den norske kirke (

 • Oppsummeringsbrev 28.02.2000 (f)

  28.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Aust-Agder fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Vår ref 99/7748 KO SMA Dato 28.02.2000 Følgende spørsmål er mottatt: 1. Aust-Agder fylkeskommune (V/E. S.

 • Kongsberg - Næringsområde (jordvern)

  25.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 25.02.2000 Kongsberg – Kommuneplanens arealdel 1996-2007 Kongsberg kommunene - innsigelse til del av kommuneplanen for Kongsberg 1996 – 2007 Vi viser til fylkesmannens brev datert 22.12.98 Saken er i henhold til plan- og

Til toppen