Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 27041-27048 av 27480 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norway's national communication under the Framework Convention on Climate Change

  30.09.1994 Rapport Klima- og miljødepartementet

  This report is the first national communication presenting Norwegian climate policy according to the commitments under the Framework Convention on Climate Change.

 • NOU 1994: 15 - Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform ’94

  28.09.1994 NOU Finansdepartementet

 • M-70/1994 - Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren

  (20.09.1994)

  20.09.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-70/1994 Saksnr. 1994/06095 20.09.1994 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingen og landbrukskontorene, jordbruksetaten m.fl. Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren Det er foretatt visse endringer i forskrifter for tilskudd i grøntsektoren

 • M-68/1994 - Nytt formular for anbudsinnbydelse for utførelse av skogsveianlegg

  (07.09.1994)

  07.09.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-68/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/01831 07.09.1994 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, Norges skogeierforbund (inkl. skogeierforeningene), Norsk skogbruksforening (NORSKOG), Statskog SF,

 • M-66/1994 - Revisjon av forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon

  (06.09.1994)

  06.09.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-66/1994 Saksnr. 1994/07584 06.09.1994 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Kommunene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Medlemmene og varamedlemmene i Styret for fondet for katastrofeordningen i

 • M-64/1994 - Skjema for melding om skogsveibygging

  (06.09.1994)

  06.09.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-64/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/07884 06.09.1994 Til Fylkesmennene, landbruksavdelingene Kommunene, Miljøverndepartementet, Norsk institutt for skogforskning, Institutt for skogfag, Norges

 • M-67/1994 - Omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk

  (02.09.1994)

  02.09.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-67/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/07205 02.09.1994 Til alle fylkesmenn, landbruksavdelingene Kopi: Debio Omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk Vi viser til rundskriv M-57/94 om

 • St.meld. nr. 40 (1993-94) -

  26.08.1994 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Om medlemskap i Den europeiske union (st.meld. 40 1993-94) Leserveiledning - terminologi Kap. 1: Innledning og sammendrag Kap. 2: Norges plass i europeisk samarbeid Kap. 3: Hovedtrekk ved EU-samarbeidet Kap. 4: Forhandlingsområdene under