Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 3941-3960 av 4171 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Konflikter i Afrika - hva kan FN gjøre?

  25.04.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra samråd i Bergen 9. mars 2001, det første av fire om Norges rolle i FN.

 • Handlingsplan for studentboliger

  Krafttak for flere studentboliger

  25.04.2001 Rapport Kunnskapsdepartementet

 • TverrsAMBand

  Rapport fra Arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripende spørsmål innenfor bibliotek, arkiv og museum - mars 2001

  23.04.2001 Rapport Kulturdepartementet

  Rapport fra Arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripende spørsmål innenfor bibliotek, arkiv og museum, mars 2001.

 • Kollektivbetjening av Fornebu - tilleggsutredning

  Mars 2001

  20.04.2001 Rapport Samferdselsdepartementet

  Kollektivbetjening av Fornebu - tilleggsutredning Tilleggsutredning til konsekvensutredning av januar 2000 Med supplerende utredning til konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Sandvika Disse dokumentene er lagret som PDF-filer.

 • Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering av støtteordningen

  Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering av støtteordningen i Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland og Sentral- og Øst-Europa

  20.04.2001 Rapport Kunnskapsdepartementet

  RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE FOR EVALUERING AV STØTTEORDNINGEN I STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING FOR STUDENTER FRA UTVIKLINGSLAND OG SENTRAL- OG ØST-EUROPA Oslo, 20. APRIL, 2001

 • "Si @!" Statlig tiltaksplan 2001-2003

  Gjennomføring. Status og veien videre.

  06.04.2001 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Statlig tiltaksplan "Si @!" Gjennomføring. Status og videre tiltak per første halvår 2001. Dokumentet kan lastes ned i Word-format her.

 • The Norwegian Contribution to the 2nd Foreign Ministers´ Conference on the Northern Dimension

  06.04.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  The 2 nd Foreign Ministers´ Conference on the Northern Dimension, Luxemburg, 9 April, 2001 Norwegian contribution Norway welcomes the Action Plan for the Northern Dimension in the external and cross-border policies of the European Union. The Action

 • Strategier og tiltak for utvikling av en lønnsom selnæring

  Bedriftskompetanse as har på oppdrag fra Fiskeridepartementet utredet mål, strategier og tiltak for å utvikle lønnsomheten i norsk selnæring. (Mars 2001)

  05.04.2001 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Last ned dokumentet i word-format

 • Oversikt over arbeidet i Sikkerhetsrådet i mars 2001

  04.04.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Oversikt over Sikkerhetsrådsarbeidet i mars 2001 Sikkerhetsrådet har i mars konsultert, debattert og/eller fattet vedtak om følgende saker: Situasjonen i Burundi Liberia – innføring av sanksjoner Irak – UNMOVIC rapporten Irak – Olje-for-mat

 • An Assessment of the Effects of Norwegian Development Assistance on Poverty Reduction and Conflict Prevention

  Med innledende bemerkninger på norsk.

  30.03.2001 Rapport Utenriksdepartementet

 • Memorandum om livslang læring i EU

  29.03.2001 Rapport Kunnskapsdepartementet

  MEMORANDUM OM LIVSLANG LÆRING I EU 1.1 BAKGRUNN EU-kommisjonen la i november i fjor fram et memorandum om livslang læring. Hensikten med memorandumet er å sette i gang en debatt, slik at det kan utvikles en bred strategi for å realisere livslang

 • Verdikommisjonens sluttrapport

  29.03.2001 Rapport Statsministerens kontor

  Verdikommisjonen ble oppnevnt av Kjell Magne Bondeviks første regjering i kongelig resolusjon av 30. januar 1998.

 • Norge og søkerlandene til EU, del2

  28.03.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Europa vokser sammen – en forsterket norsk innsats Drøyt ti år etter Berlinmurens fall er visjonen fra etterkrigsårene om et helt, fredelig og samarbeidende Europa i ferd med å virkeliggjøres. I dag veves de europeiske landene inn i et stadig

 • I-1021 B

  Funksjonsassistent - brukerstyrt bistand til sterkt bevegeleshemmede arbeidstakere

  22.03.2001 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Funksjonsassistent - brukerstyrt bistand til sterkt bevegelseshemmede arbeidstakere Her kan evalueringsrapporten funksjonsassistent - brukerstyrt bistand til sterkt bevegeleshemmede arbeidstakere leses i wordformat

 • T-1355 Virkemidler for bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder

  Sluttrapport

  21.03.2001 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sluttrapport Virkemidler for bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder T-1355 (februar 2001) ISBN 82-457-0313-3 Hvert kapittel er presentert i et PDF-dokument (krever Acrobat Reader) Innhold Sammenfatning og anbefalinger

 • OECD: Thematic Review on Adult Learning - Engelsk/Norsk

  15.03.2001 Rapport Kunnskapsdepartementet

  OECD: Thematic Review on Adult Learning Background Report Norway, June 2000 (bare på engelsk) Country Note Norway - Report from OECD Review Team, March 2001 (engelsk) Landrapport Norge - rapport fra OECD-ekspertgruppe, mars 2001 (oversettelse til

 • Elektronisk handel og forretningsdrift i olje- og gassindustrien

  14.03.2001 Rapport Olje- og energidepartementet

  Elektronisk handel og forretningsdrift i olje- og gassindustrien Konsekvenser og muligheter for norsk olje- og gassindustri Til Olje- og energidepartementet Utvalget som har analysert konsekvenser og muligheter av elektronisk handel og

 • Forskningsutfordringer for Nasjonal transportplan

  Rapport om utfordringer innen transportforskning utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt, SINTEF og ECON Senter for økonomisk analyse, juni 2001.

  13.03.2001 Rapport Samferdselsdepartementet

  Forskningsutfordringer for Nasjonal transportplan Arbeidet med Nasjonal transportplan har avdekket et behov for sterkere fokus på helhetlig, tverrsektoriell transportforskning. Samferdselsdepartementet har derfor tatt initiativ til å få utredet

 • Midtveisrapport for eNorge

  08.03.2001 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Midtveisrapport for eNorge 9.3.2001 Innledning eNorge er Regjeringens IKT handlingsplan. Første versjon ble lagt fram av nærings-minister Grete Knudsen 29. juni 2000. For å holde tritt med utviklingen og stadig kunne identifisere nye behov er eNorge

Til toppen