Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 3961-3980 av 4173 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Noen pressepunkter om Vest-Afrika

  15.05.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Noen pressepunkter om Vest-Afrika Langvarige borgerkriger i Sierra Leone og Liberia i Vest-Afrika har skapt en av verdens mest alvorlige flyktningekatastrofer. Nabolandet Guinea er det viktigste mottakerlandet for disse flyktningene. FN gjør en stor

 • Norge i Sikkerhetsrådet - utvidet sikkerhet

  14.05.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Norge i Sikkerhetsrådet – utvidet sikkerhet Samråd i Trondheim 19. april 2001, NTNU Av Eva Terese Voldhagen og Halvard Buhaug I. Åpningsinnlegg ved utenriksminister Thorbjørn Jagland Bakgrunnen for at utenriksministeren ønsker en bred dialog med

 • Vurdering av arbeidsdelingen mellom Hofforvaltningen, Slottsforvaltningen og Statsbygg, og prinsipper for budsjettering av apanasjen

  Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet

  11.05.2001 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Arbeidsgruppen har med utgangspunkt i mandatet i hovedsak vurdert to ulike modeller for organisering av eiendomsforvaltningen knyttet til de statseide kongelige eiendommene, og to modeller for overføring av midler til kongehuset.

 • Rapport fra Østfoldforskning om grensehandel

  Østfoldforsknings rapport om grensehandelen - sammendrag Rapporten foreligger i pdf-format.

  11.05.2001 Rapport Finansdepartementet

  Klikk her for å lese dokumentet (pdf-format) location.replace("/archive/finvedlegg/01/04/rappo064.pdf")

 • Utredningsprosjekt om globale styringsutfordringer

  10.05.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Statssekretær Jan Bøhler la torsdag fram planene for arbeidet med utredningen om effektene av globalisering og hvilke tiltak som kan bidra til en bedre styring av markedskreftene.

 • Landsverneplanen for Forsvaret

  Verneplan for eiendommer, bygninger og anlegg.Dokumentet er i pdf-format og krever Acrobat Reader for kunne leses(kan lastes gratis ned fra Internett)

  04.05.2001 Rapport Forsvarsdepartementet

  Landsverneplanen for Forsvaret Verneplan for eiendommer, bygninger og anlegg (Forsvarsbygg)

 • Oversikt over arbeidet i Sikkerhetsrådet i april 2001

  04.05.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Det har i det siste vært en positiv utvikling når det gjelder antall tilbakeholdte kontrakter under olje-for-mat-programmet. I april gikk andelen av nye søknader som ble holdt tilbake ned til omtrent det halve i forhold til i mars, heter det

 • Ulovligheter, kontroll og tiltak i fiskerinæringen

  03.05.2001 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriministerens redegjørelse for Stortinget om ulovligheter, kontroll og tiltak i fiskerinæringen (03.05.01)

 • Norway and the Candidate Countries

  03.05.2001 Rapport Utenriksdepartementet

 • Konflikter i Afrika - hva kan FN gjøre?

  25.04.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra samråd i Bergen 9. mars 2001, det første av fire om Norges rolle i FN.

 • Handlingsplan for studentboliger

  Krafttak for flere studentboliger

  25.04.2001 Rapport Kunnskapsdepartementet

 • TverrsAMBand

  Rapport fra Arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripende spørsmål innenfor bibliotek, arkiv og museum - mars 2001

  23.04.2001 Rapport Kulturdepartementet

  Rapport fra Arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripende spørsmål innenfor bibliotek, arkiv og museum, mars 2001.

 • Kollektivbetjening av Fornebu - tilleggsutredning

  Mars 2001

  20.04.2001 Rapport Samferdselsdepartementet

  Kollektivbetjening av Fornebu - tilleggsutredning Tilleggsutredning til konsekvensutredning av januar 2000 Med supplerende utredning til konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Sandvika Disse dokumentene er lagret som PDF-filer.

 • Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering av støtteordningen

  Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering av støtteordningen i Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland og Sentral- og Øst-Europa

  20.04.2001 Rapport Kunnskapsdepartementet

  RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE FOR EVALUERING AV STØTTEORDNINGEN I STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING FOR STUDENTER FRA UTVIKLINGSLAND OG SENTRAL- OG ØST-EUROPA Oslo, 20. APRIL, 2001

 • The Norwegian Contribution to the 2nd Foreign Ministers´ Conference on the Northern Dimension

  06.04.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  The 2 nd Foreign Ministers´ Conference on the Northern Dimension, Luxemburg, 9 April, 2001 Norwegian contribution Norway welcomes the Action Plan for the Northern Dimension in the external and cross-border policies of the European Union. The Action

 • Strategier og tiltak for utvikling av en lønnsom selnæring

  Bedriftskompetanse as har på oppdrag fra Fiskeridepartementet utredet mål, strategier og tiltak for å utvikle lønnsomheten i norsk selnæring. (Mars 2001)

  05.04.2001 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Last ned dokumentet i word-format

 • Oversikt over arbeidet i Sikkerhetsrådet i mars 2001

  04.04.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Oversikt over Sikkerhetsrådsarbeidet i mars 2001 Sikkerhetsrådet har i mars konsultert, debattert og/eller fattet vedtak om følgende saker: Situasjonen i Burundi Liberia – innføring av sanksjoner Irak – UNMOVIC rapporten Irak – Olje-for-mat

 • An Assessment of the Effects of Norwegian Development Assistance on Poverty Reduction and Conflict Prevention

  Med innledende bemerkninger på norsk.

  30.03.2001 Rapport Utenriksdepartementet

 • Memorandum om livslang læring i EU

  29.03.2001 Rapport Kunnskapsdepartementet

  MEMORANDUM OM LIVSLANG LÆRING I EU 1.1 BAKGRUNN EU-kommisjonen la i november i fjor fram et memorandum om livslang læring. Hensikten med memorandumet er å sette i gang en debatt, slik at det kan utvikles en bred strategi for å realisere livslang

 • Verdikommisjonens sluttrapport

  29.03.2001 Rapport Statsministerens kontor

  Verdikommisjonen ble oppnevnt av Kjell Magne Bondeviks første regjering i kongelig resolusjon av 30. januar 1998.

Til toppen