Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 3961-3980 av 4160 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Miljøhandlingsplan 1999

  24.01.2001 Rapport Olje- og energidepartementet

  Miljøhandlingsplan for olje-og energisektoren 1999 Miljøhandlingsplanen i i Pdf format

 • Kosovo-krisen: Nasjonal rapport

  24.01.2001 Rapport Forsvarsdepartementet

 • I-1016 B

  Gjennomføring av handlingsplanen mot HIV/AIDS -epidemien 1996-2000 - en evaluering

  23.01.2001 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Gjennomføring av Handlingsplanen mot HIV/AIDS –epidemien 1996-2000 – en evaluering Her kan du lese Gjennomføring av Handlingsplanen mot HIV/AIDS –epidemien 1996-2000 – en evaluering (PDF-format).

 • Havbrukspolitisk redegjørelse

  23.01.2001 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Havbrukspolitisk redegjørelse Fiskeriminister Otto Gregussen Havbrukspolitisk redegjørelse i Stortinget 23. januar 2001 PDF-utgave (anbefales for utskrift) 1 Den lovende næringa Norge er mulighetenes

 • SOPEMI Norway 2000

  Trends of migration to and from Norway and the situation of immigrants in Norway

  19.01.2001 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Trends of migration to and from Norway and the situation of immigrants in Norway.

 • Direktoratsfunksjonene innenfor det forvaltningspolitiske feltet

  Vurdering av direktoratsfunksjonene innenfor det forvaltningspolitiske feltet og veien videre

  17.01.2001 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten "Vurdering av direktoratsfunksjonene innenfor det forvaltningspolitiske feltet og veien videre" er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og med medlemmer fra Statskonsult, Statens

 • Ung i Distrikts-Noreg: Korleis få til noko lokalt?

  15.01.2001 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport frå ungdomskonferansen til Barne- og familiedepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet i Trøndelag i oktober 2000.

 • The Norwegian National Environment and Health Action Plan

  12.01.2001 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

 • EØS-komiteens beslutninger i 2000

  12.01.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2000.

 • I-1004 B

  Turnustjenesten for leger. Turnusrapport 1.

  10.01.2001 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Turnustjenesten for leger. Turnusrapport I-1004B

 • Evaluering av stadnamnlova

  09.01.2001 Rapport Kulturdepartementet

 • Å høre eller ikke høre - innstilling om hørselhemmede i skolen

  Sunnanåutvalget

  05.01.2001 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Å høre eller ikke høre RAPPORT FRA Arbeidsgruppe til å utrede framtidig organisering, dimensjonering, lokalisering og finansiering av det Statlige spesialpedagogiske støttesystemet for hørselshemmede Desember 2000

 • SND i Distrikts-Norge

  Evaluering av de bedriftsrettede distriktspolitiske virkemidlene

  03.01.2001 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport utgitt av Nordlandsforskning på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet i oktober 2000.

 • Vertskommunenes ansvar for studentvelferd

  Rapport fra arbeidsgruppe

  15.12.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vertskommunenes ansvar for studentvelferd Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Oktober 2000

 • 25.05.2000 Rapport 1: Erfaringsprosjektet - Pilotperioden

  14.12.2000 Rapport Finansdepartementet

  Rapport 1: Erfaringsprosjektet - pilotperioden Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Evaluering av SIVA

  Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør

  20.11.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport: Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør.

 • Studenter med spesifikke lese-, skrive- eller matematikkvansker

  Utredning om problemstillinger knyttet til studiesituasjon

  15.11.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

Til toppen