Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 3981-4000 av 4160 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kortversjon - Samfunnets sårbarhet som følge av avhengighet til IT

  Kortversjon av hovedrapporten

  14.11.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

 • Samfunnets sårbarhet som følge av avhengighet til IT

  14.11.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og handelsdepartementet Samfunnets sårbarhet som følge av avhengighet til IT Oktober 2000 Kortversjon Pdf-versjon

 • NHDs miljøhandlingsplan 2001-2005

  10.11.2000 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  NHDs miljøhandlingsplan 2001-2005

 • Tilstandsrapporter fra Statens utdanningskontorer

  03.11.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Tilstandsrapporter fra Statens utdanningskontorer Rapportene er lenket til SU-kontorene sine egne hjemmesider Statens utdanningskontor i Aust-Agder Statens utdanningskontor i Buskerud Statens utdanningskontor i Finnmark Statens utdanningskontor i

 • Det skal bli enklere å starte og drive bedrift i Norge

  31.10.2000 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

 • Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter pr. oktober 2000

  30.10.2000 Rapport Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter pr. oktober 2000. Oversikten er i pdf-format

 • Oversikt over antatt EØS-relevante forslag til EF-rettsakter pr. oktober 2000

  30.10.2000 Rapport Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en oversikt over antatt EØS-relevante forslag til EF-rettsakter pr. oktober 2000. Oversikten er i pdf-format

 • Globalisering og ulikhet

  Verdens inntektsfordeling oglevestandard 1960 - 1998 (PDF-format)

  27.10.2000 Rapport Utenriksdepartementet

  Globalisering og ulikhet Verdens inntektsfordeling og levestandard 1960 - 1998 (also in english) (PDF-format) Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.

 • Kunnskap om psykisk helse

  Sammendrag av Gallup-undersøkelse oktober 2000

  18.10.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Kunnskap om psykisk helse Kort rapport etter Gallup-undersøkelse oktober 2000 Bakgrunn Sosial- og helsedepartementet er opptatt av å følge utviklingen i forhold til innbyggernes kunnskap og holdninger til psykisk helse. Tidligere i år ble det

 • Ungdom og mental helse

  "Du skal ikke ha psykiske problemer, slik er det bare"

  12.10.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Ungdom og mental helse En kvalitativ undersøkelse for Sosial- og helsedepartementet og organisasjonen Mental helse. Hele rapporten foreligger i Word-format og kan lastes ned her. Rapporten er utført av Norsk Gallup Institutt A/S i

 • Regjeringens handlingsplan for bredbåndskommunikasjon

  11.10.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringens handlingsplan for bredbåndskommunikasjon eMinisterens forord Da Johann Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten, ledet han an i det som ble Renessansen og senere Opplysningstiden. Europa fikk et verktøy å

 • EBA 2000 - Utredning om helhetlig forvaltning av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg

  02.10.2000 Rapport Forsvarsdepartementet

  EBA 2000 – Utredning om helhetlig forvaltning av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg Klikk her for å komme til oversikt over dokumentene i utredningen, med lenker til fulltekst: http://www.forsvarsbygg.no/pub_rapporter.html

 • Tro og livssyn som grunnlag for tilskudd og offentlige funksjoner

  29.09.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Les rapporten her (pdf: 852 Kb)

 • Nasjonal teknologi- og forskningsstrategi for økt verdiskapning og konkurransekraft

  27.09.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Nasjonal teknologi- og forskningsstrategi for økt verdiskapning og konkurransekraft Innledning Verdiskaping fra oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel Eksport av teknologi og kompetanse Teknologi og miljø Morgendagens teknologiske sprang

 • Fakta om kreftplanen

  September 2000

  25.09.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Fakta om kreftplanen September 2000 Stortinget har vedtatt en femårig kreftplan som gjennomføres fra 1999 - 2003. Planen har en kostnadsramme på om lag 2, 1 milliard kr. Beløpet deler seg omtrent likt på investeringer og økte driftsutgifter i

 • Sammendrag av SND-evaluering av 22. september 2000

  22.09.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Sammendrag av SND-evaluering av 22. september 2000 Mandatet for denne evalueringen har vært å gjennomføre " en overordnet prinsipiell analyse av SND med utgangspunkt i formålsparagrafen. Hovedutfordringen blir å finne i hvilken utstrekning SND har

Til toppen