Noen pressepunkter om Vest-Afrika

Noen pressepunkter om Vest-Afrika

 • Langvarige borgerkriger i Sierra Leone og Liberia i Vest-Afrika har skapt en av verdens mest alvorlige flyktningekatastrofer. Nabolandet Guinea er det viktigste mottakerlandet for disse flyktningene.
 • FN gjør en stor innsats i området, både gjennom humanitært hjelpearbeid, og gjennom den fredsbevarende operasjon i Sierra Leone (UNAMSIL). UNAMSIL styrken teller i dag over 12 000 personer, og vil etterhvert bli utvidet til 17 500 personer. Fredsprosessen i Sierra Leone går langsomt fremover, og opprørsbevegelsen RUF (Revolutionary United Front) har i det siste overlatt nye områder til UNAMSILs kontroll.
 • Norge deltok frem til sommeren 2000 med 7 personer i UNAMSIL (5 militære observatører og 2 sivile polititjenestemenn). De militære observatørene ble imidlertid trukket ut i 2000, og i dag er det to norske politifolk i Sierra Leone.
 • FNs Sikkerhetsråd har nylig innført sanksjoner mot Liberia fordi landet støtter opprørsbevegelsen RUF gjennom handel med våpen og diamanter. Norge støtter sanksjonsvedtaket. Handelen med våpen og diamanter er en av de viktigste drivkreftene i konflikten, og det er viktig å bidra til å forhindre denne handelen gjennom sanksjonene.
 • Det er også nødvendig at det skapes økonomiske alternativer til krig for de stridende. Norge har derfor bidratt med 8 millioner kroner til Verdensbankens program for avvæpning og demobilisering av soldater og opprørere.
 • Norge er en viktig bidragsyter til humanitær bistand i området, og i år 2000 ble det gitt 70 millioner kroner, først og fremst til arbeidet for internt fordrevne i Sierra Leone og for flyktninger i Guinea.
 • I Sierra Leone støtter Norge arbeidet for internt fordrevne og andre ofre for konflikten gjennom Flyktningerådet, Norges Røde Kors og ulike FN-organisasjoner. Hittil i år er det stilt til disposisjon en hjelpepakke på 44 millioner kroner. Norge bidrar også med personell til FNs humanitære organisasjoner, og for tiden er det 16 nordmenn på humanitært oppdrag i Sierra Leone.
 • Det er omtrent 450 000 flyktninger fra Sierra Leone og Liberia i nabolandet Guinea. Til tross for at sikkerheten i området har bedret seg noe i det siste, er situasjonen for flyktninger og internt fordrevne i området fortsatt vanskelig. WFP har nylig brakt inn matvarebistand til flere tusen flyktninger i dette området, som hadde vært avskåret fra all humanitær bistand siden årsskiftet. Norge bidrar gjennom FN-systemet og norske frivillige organisasjoner, og hittil i år er det stilt til disposisjon en hjelpepakke på 35 millioner kroner. Et støtteteam fra Direktoratet for sivilt beredskap er i Guinea for å bistå UNHCR (FNs høykommisær for flyktninger) i deres arbeid for flyktningene.
 • Det er viktig at de sierra leonske flyktningene på sikt kommer seg hjem fra Guinea, og at de som opprinnelig kommer fra steder i Sierra Leone som nå er erklært sikre får hjelp til reintegrering. Hittil har UNHCR registrert 71 000 returnerte flyktninger i Sierra Leone, hvorav 25 000 har blitt transportert til hjemlandet med båt gjennom en norskstøttet operasjon i regi av UNHCR og IOM.
 • På grunn av den alvorlige situasjonen i området, og det ansvaret som følger av vårt medlemskap i Sikkerhetsrådet, følger Norge også situasjonen politisk. Statssekretær Johansen var på en reise i Mali, Guinea og Sierra Leone i mars i år, og hadde da samtaler med statsledere, ministere, og representanter for FN og andre organisasjoner i de tre landene.
 • Mali er en viktig samtalepartner for Norge i regionen, og Mali er aktiv i fredsmeklingsinitiativ i regionen. Norge og Mali har hatt et langvarig utviklingssamarbeid, og begge land er for tiden valgt inn i Sikkerhetsrådet.
VEDLEGG