Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 4001-4020 av 4160 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Helsepersonells personlige opplevelser og erfaringer ved å motta en administrativ reaksjon

  Rapport fra intervjuundersøkelse januar-april 2000

  18.09.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  I januar - april 2000 foretok Sosial- og helsedepartementet en intervjuundersøkelse i fem fylker av helsepersonell som har fått en reaksjon fra tilsynsmyndigetene i forbindelse med klagesaker. Undersøkelsen belyser den enkeltes personlige

 • Evaluering av SND

  PDF-versjon, 15. september 2000

  15.09.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Evaluering av SND: 1993-1999 15. september 2000 PDF-versjon For å kunne lese PDF-format, må du ha Acrobat Reader.

 • God praksis i inkubatorvirksomhet i Storbritannia

  14.09.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport utgitt i juni 2000 av Norwegian Trade & Technology Office, London på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

 • Vurdering av en progressiv el-avgift

  12.09.2000 Rapport Finansdepartementet

  Vurdering av en progressiv el-avgift (rapporten i PDF)

 • Stedsform og kulturminner - i en miljøvennlig bystruktur

  Erfaringer og anbefalinger fra Miljøbyprogrammet

  04.09.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  STEDSFORM OG KULTURMINNER Erfaringer og anbefalinger fra Miljøbyprogrammet En viktig målsetting med Miljøbyprogrammet er å fortette sentralt i byen og langs kollektivaksene. Erfaringene så langt i Norge viser at fortetting og sterk konsentrasjon kan

 • EØS-avtalen og Council Directive

  01.09.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  EØS-avtalen Council Directive 93/36 EEC av 14.06.1993 varer Council Directive 93/37 EEC av 16.06.1993 bygg- og anlegg Council Directive 92/50 EEC av 18.06.1992 tjenester Council Directive 93/38 EEC av 14.06.1993 forsyningssektoren

 • Report to the Storting No. 29

  28.08.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Unoff. translation of ch. 1-2 of Report to the Storting No. 29 (1998-99) on Norwegian energy policy Report No. 29 (1998-99) on Norwegian energy policy was presented to the Storting by recommendation from the Ministry of Petroleum and Energy 19 March

 • Regjeringens resolusjon

  25.08.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Regjeringens resolusjon av 18. februar 1999 (Foredratt av statsråd Marit Arnstad) Olje- og energidepartementet Statsråd MARIT ARNSTAD REGJERINGENS RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/2072 Dato: 18. februar 1999. FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT AV 7.

 • Vurdering av fullføringsgraden i vernepliktsmassen 1970-2000

  09.08.2000 Rapport Forsvarsdepartementet

  Vurdering av fullføringsgraden i vernepliktsmassen 1970-2000

 • Finansiering av opptreningsinstitusjoner

  Rapport fra en arbeidsgruppe

  28.07.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

 • Rapport frå Lunde-utvalet

  Ein gjennomgang av fire øyremerkte tilskottsordningar til kommunesektoren

  25.07.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  1 Ein gjennomgang av fire øyremerkte tilskottsordningar til kommunesektoren Tilskott til opplæring for språklege minoritetar i grunnskolen Tilskott til leirskoleopplæring Tilskott til kommunale musikk- og kulturskolar Tilskott til opplæring innanfor

 • Skatteregler for opsjoner

  17.07.2000 Rapport Finansdepartementet

  Skatteregler for opsjoner Finansdepartementet har utarbeidet et faktanotat om skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold. Notatet er oppdatert med de nye skattereglene som ble innført ved lovendring av 23.juni 2000. Reglene følger av skatteloven §

 • Skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold - faktanotat

  17.07.2000 Rapport Finansdepartementet

  Skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold Innledning Bestemmelsene om beskatning av opsjoner i arbeidsforhold fremgår av skatteloven § 5-14 tredje ledd. Bestemmelsen gjelder fordel ved rett til erverv av aksje/grunnfondsbevis (kjøpsopsjon) og rett

 • Saksbehandling ved brannsikring av vegtunneler

  Retningslinjer fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet, juli 2000.

  12.07.2000 Rapport Samferdselsdepartementet

 • Referat fra samråd om solidarisk boligpolitikk

  07.07.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og regionalministeren inviterte til samråd om solidarisk boligpolitikk 21. juni. Her kan du lese referatet.

 • Elektronisk handel - Statusrapport pr 30. juni 2000

  30.06.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Elektronisk handel – statusrapport pr. 30.06.00 Globaliseringen og fremveksten av nettverks- og kunnskapsøkonomien skaper nye rammebetingelser for næringsvirksomhet. Utfordringen er bl.a. å legge til rette for nyskapning på dette området, og gjøre

 • Environment 2001 The Norwegian Petroleum Sector

  29.06.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Environment 2001 The Norwegian Petroleum Sector The objective of the Ministry's environmental publication is to broaden public knowledge about environmental effects from petroleum operations on the Norwegian continental shelf. Environment 2001

 • eNorway - Action Plan

  29.06.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  eNorway Action Plan The eMinister's introduction The world is changing. The Internet and globalisation are changing both our society and our perception of reality. Society's

 • Tabell 5 Forbruk av opptreningsinstitusjoner i 1999

  29.06.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Tabell 5 Forbruk av opptreningsinstitusjoner i 1999 fordelt etter brukernes hjemfylke og opptreningsinstitusjonenes vertsfylke (Tilgjengelig data fra 34 av 40 opptreningsinstitusjoner) Brukeres Hjemfylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

 • Forhandling, forhandlingsplanlegging og jordskifte i urbane områder

  Samarbeid om utvikling av virkemidler for bedre utnyttelse av byer og tettsteder

  26.06.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til toppen