Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 4021-4040 av 4200 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • OECD – Thematic Review of Early Childhood Education and Care Policy in Norway

  Background Report and OECD Country Note

  01.02.2001 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Det daværende Barne- og familiedepartementet offentliggjorde i februar 2001 rapporten ”OECD - Thematic Review of Early Childhood Education and Care Policy in Norway”. Rapporten inneholder en landrapport (”Background Report”) med beskrivelse av

 • Oversikt over arbeidet i Sikkerhetsrådet i januar 2001

  30.01.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  I forbindelse med at Norge har sittet en måned som medlem av FNs Sikkerhetsråd arrangerte Utenriksdepartementet en pressebriefing med statssekretær Raymond Johansen tirsdag 30. januar. I tillegg til den månedlige rapporten over arbeidet i

 • Miljøhandlingsplan 1999

  24.01.2001 Rapport Olje- og energidepartementet

  Miljøhandlingsplan for olje-og energisektoren 1999 Miljøhandlingsplanen i i Pdf format

 • Kosovo-krisen: Nasjonal rapport

  24.01.2001 Rapport Forsvarsdepartementet

 • Havbrukspolitisk redegjørelse

  23.01.2001 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Havbrukspolitisk redegjørelse Fiskeriminister Otto Gregussen Havbrukspolitisk redegjørelse i Stortinget 23. januar 2001 PDF-utgave (anbefales for utskrift) 1 Den lovende næringa Norge er mulighetenes

 • SOPEMI Norway 2000

  Trends of migration to and from Norway and the situation of immigrants in Norway

  19.01.2001 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Trends of migration to and from Norway and the situation of immigrants in Norway.

 • Direktoratsfunksjonene innenfor det forvaltningspolitiske feltet

  Vurdering av direktoratsfunksjonene innenfor det forvaltningspolitiske feltet og veien videre

  17.01.2001 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten "Vurdering av direktoratsfunksjonene innenfor det forvaltningspolitiske feltet og veien videre" er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og med medlemmer fra Statskonsult, Statens

 • Ung i Distrikts-Noreg: Korleis få til noko lokalt?

  15.01.2001 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport frå ungdomskonferansen til Barne- og familiedepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet i Trøndelag i oktober 2000.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2000

  12.01.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2000.

 • Evaluering av stadnamnlova

  09.01.2001 Rapport Kulturdepartementet

 • Å høre eller ikke høre - innstilling om hørselhemmede i skolen

  Sunnanåutvalget

  05.01.2001 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Å høre eller ikke høre RAPPORT FRA Arbeidsgruppe til å utrede framtidig organisering, dimensjonering, lokalisering og finansiering av det Statlige spesialpedagogiske støttesystemet for hørselshemmede Desember 2000

 • SND i Distrikts-Norge

  Evaluering av de bedriftsrettede distriktspolitiske virkemidlene

  03.01.2001 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport utgitt av Nordlandsforskning på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet i oktober 2000.

 • Vertskommunenes ansvar for studentvelferd

  Rapport fra arbeidsgruppe

  15.12.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vertskommunenes ansvar for studentvelferd Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Oktober 2000

 • 25.05.2000 Rapport 1: Erfaringsprosjektet - Pilotperioden

  14.12.2000 Rapport Finansdepartementet

  Rapport 1: Erfaringsprosjektet - pilotperioden Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Evaluering av SIVA

  Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør

  20.11.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport: Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør.

 • Studenter med spesifikke lese-, skrive- eller matematikkvansker

  Utredning om problemstillinger knyttet til studiesituasjon

  15.11.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

 • Kortversjon - Samfunnets sårbarhet som følge av avhengighet til IT

  Kortversjon av hovedrapporten

  14.11.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet