Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 4021-4040 av 4162 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tabell 5 Forbruk av opptreningsinstitusjoner i 1999

  29.06.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Tabell 5 Forbruk av opptreningsinstitusjoner i 1999 fordelt etter brukernes hjemfylke og opptreningsinstitusjonenes vertsfylke (Tilgjengelig data fra 34 av 40 opptreningsinstitusjoner) Brukeres Hjemfylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

 • Forhandling, forhandlingsplanlegging og jordskifte i urbane områder

  Samarbeid om utvikling av virkemidler for bedre utnyttelse av byer og tettsteder

  26.06.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

  Særtrykk av del I av utredningen fra Oppgavefordelingsutvalget

  25.06.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Særtrykk av del I av utredningen fra Oppgavefordelingsutvalget Word [ Kapittel 1 | 2 | 3 ] PDF [ Kapittel 1 | 2 | 3 ]

 • Evalueringsrapporter og årsmeldinger

  23.06.2000 Rapport Utenriksdepartementet

  Evalueringsrapporter og årsmeldinger Utenriksdepartementets evalueringsvirksomhet Utenriksdepartementet hadde inntil februar 2004 en evalueringsseksjon som var ansvarlig for å igangsette og administrere gjennomføringen av evalueringer av norsk

 • Handlingsplan for eldreomsorgen

  21.06.2000 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Handlingsplan for eldreomsorgen Handlingsplan for eldreomsorgen ble lagt fram for Stortinget våren 1997 i St.meld.nr.50 (1996-97). Planen gjelder for perioden fram til 2001. Fylkesmannen og fylkeslegen i det enkelte fylke følger opp

 • Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

  15.06.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) Utvalgets rapporter November 2006 April 2006 Desember 2005 April 2005 Desember 2004 April 2004 November 2003 April 2003 November 2002 Mars 2002 November 2001 Mars

 • Faktaheftet 2000

  Norsk petroleumsvirksomhet

  13.06.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2000 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten. Her finner du oversikt over feltene i

 • Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse

  13.06.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse En faggruppe har vurdert program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse. Rapporten finnes som PDF-dokument.

 • Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2001

  10.06.2000 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2001 – Resultater og planer etter to år Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://

 • Vedlegg 2: NORSK LOGOPEDLAG

  08.06.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  NORSK LOGOPEDLAG SPØRREUNDERSØKELSE 2000 NORSK LOGOPEDLAG har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer i NLL om logopeders tilsettingsforhold og arbeid. Undersøkelsen inngår som en del av arbeidet til en interdepartemental arbeidsgruppe (

 • Vedlegg 1 Kompetansenettverket

  08.06.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 1 Kompetansenettverket Hjelpeapparatet på ulike nivå gir tilbud til personer med ulike former for språk- og talevansker. Tiltaksapparatet er uoversiktlig, og det er vanskelig å gi en fullstendig framstilling av ulike aktører, tiltak og

 • Elektromagnetiske felt og helse

  Vurdering av de siste fem års forskning 1995-2000

  01.06.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

 • Virkemidler i jordskifteloven relatert til arealbruk i byer og tettsteder

  18.05.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Norsk fiskerinæring og millennium-runden i WTO

  09.05.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Dokumentet er utarbeidet av Fiskeridepartementet og Eksportutvalget for fisk, og synliggjøre viktige spørsmål for fiskerinæringen i den kommende forhandlingsrunden i WTO, den såkalte Millennium-runden.

 • Handlingsplan for eldreomsorgen

  Rapporter

  09.05.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Handlingsplan for eldreomsorgen Rapporter Rapport 1 - 1999 Resultatrapport 1998. Nye plantall 1999-2000 Rapport 2 - 1999 Statusrapport med fylkesvise sammenligningstall basert på kommunale planer Rapport 1 - 2000 Resultater og planer

 • Barn og kjemikalier

  08.05.2000 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier.

 • Det skal bli enklere å starte og drive bedrift i Norge

  01.05.2000 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

 • Strategi for styrking av forskning og høyere utdanning i tilknytning til Norges forhold til utviklingslandene

  Hensikten med denne strategien er å angi hovedprioriteringene for de ulike støtteordningene m.h.t. styrking av forskning og høyere utdanning i Sør

  28.04.2000 Rapport Utenriksdepartementet

 • En gjennomgang av sykehusenes økonomi

  16.03.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  En gjennomgang av sykehusenes økonomi Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/

 • Utdanning i vern og bevaring av eldre bygningar

  Innstilling frå ei arbeidsgruppe

  15.03.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

Til toppen