Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 4021-4040 av 4173 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Globalisering og ulikhet

  Verdens inntektsfordeling oglevestandard 1960 - 1998 (PDF-format)

  27.10.2000 Rapport Utenriksdepartementet

  Globalisering og ulikhet Verdens inntektsfordeling og levestandard 1960 - 1998 (also in english) (PDF-format) Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.

 • Regjeringens handlingsplan for bredbåndskommunikasjon

  11.10.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringens handlingsplan for bredbåndskommunikasjon eMinisterens forord Da Johann Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten, ledet han an i det som ble Renessansen og senere Opplysningstiden. Europa fikk et verktøy å

 • EBA 2000 - Utredning om helhetlig forvaltning av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg

  02.10.2000 Rapport Forsvarsdepartementet

  EBA 2000 – Utredning om helhetlig forvaltning av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg Klikk her for å komme til oversikt over dokumentene i utredningen, med lenker til fulltekst: http://www.forsvarsbygg.no/pub_rapporter.html

 • Tro og livssyn som grunnlag for tilskudd og offentlige funksjoner

  29.09.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Les rapporten her (pdf: 852 Kb)

 • Nasjonal teknologi- og forskningsstrategi for økt verdiskapning og konkurransekraft

  27.09.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Nasjonal teknologi- og forskningsstrategi for økt verdiskapning og konkurransekraft Innledning Verdiskaping fra oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel Eksport av teknologi og kompetanse Teknologi og miljø Morgendagens teknologiske sprang

 • Sammendrag av SND-evaluering av 22. september 2000

  22.09.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Sammendrag av SND-evaluering av 22. september 2000 Mandatet for denne evalueringen har vært å gjennomføre " en overordnet prinsipiell analyse av SND med utgangspunkt i formålsparagrafen. Hovedutfordringen blir å finne i hvilken utstrekning SND har

 • Evaluering av SND

  PDF-versjon, 15. september 2000

  15.09.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Evaluering av SND: 1993-1999 15. september 2000 PDF-versjon For å kunne lese PDF-format, må du ha Acrobat Reader.

 • God praksis i inkubatorvirksomhet i Storbritannia

  14.09.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport utgitt i juni 2000 av Norwegian Trade & Technology Office, London på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

 • Vurdering av en progressiv el-avgift

  12.09.2000 Rapport Finansdepartementet

  Vurdering av en progressiv el-avgift (rapporten i PDF)

 • Stedsform og kulturminner - i en miljøvennlig bystruktur

  Erfaringer og anbefalinger fra Miljøbyprogrammet

  04.09.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  STEDSFORM OG KULTURMINNER Erfaringer og anbefalinger fra Miljøbyprogrammet En viktig målsetting med Miljøbyprogrammet er å fortette sentralt i byen og langs kollektivaksene. Erfaringene så langt i Norge viser at fortetting og sterk konsentrasjon kan

 • EØS-avtalen og Council Directive

  01.09.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  EØS-avtalen Council Directive 93/36 EEC av 14.06.1993 varer Council Directive 93/37 EEC av 16.06.1993 bygg- og anlegg Council Directive 92/50 EEC av 18.06.1992 tjenester Council Directive 93/38 EEC av 14.06.1993 forsyningssektoren

 • Report to the Storting No. 29

  28.08.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Unoff. translation of ch. 1-2 of Report to the Storting No. 29 (1998-99) on Norwegian energy policy Report No. 29 (1998-99) on Norwegian energy policy was presented to the Storting by recommendation from the Ministry of Petroleum and Energy 19 March

 • Regjeringens resolusjon

  25.08.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Regjeringens resolusjon av 18. februar 1999 (Foredratt av statsråd Marit Arnstad) Olje- og energidepartementet Statsråd MARIT ARNSTAD REGJERINGENS RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/2072 Dato: 18. februar 1999. FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT AV 7.

 • Vurdering av fullføringsgraden i vernepliktsmassen 1970-2000

  09.08.2000 Rapport Forsvarsdepartementet

  Vurdering av fullføringsgraden i vernepliktsmassen 1970-2000

 • Rapport frå Lunde-utvalet

  Ein gjennomgang av fire øyremerkte tilskottsordningar til kommunesektoren

  25.07.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  1 Ein gjennomgang av fire øyremerkte tilskottsordningar til kommunesektoren Tilskott til opplæring for språklege minoritetar i grunnskolen Tilskott til leirskoleopplæring Tilskott til kommunale musikk- og kulturskolar Tilskott til opplæring innanfor

 • Skatteregler for opsjoner

  17.07.2000 Rapport Finansdepartementet

  Skatteregler for opsjoner Finansdepartementet har utarbeidet et faktanotat om skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold. Notatet er oppdatert med de nye skattereglene som ble innført ved lovendring av 23.juni 2000. Reglene følger av skatteloven §

 • Skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold - faktanotat

  17.07.2000 Rapport Finansdepartementet

  Skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold Innledning Bestemmelsene om beskatning av opsjoner i arbeidsforhold fremgår av skatteloven § 5-14 tredje ledd. Bestemmelsen gjelder fordel ved rett til erverv av aksje/grunnfondsbevis (kjøpsopsjon) og rett

Til toppen