Saksbehandling ved brannsikring av vegtunneler

Retningslinjer fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet, juli 2000.

Retningslinjer for saksbehandling ved brannsikring av vegtunneler

F O R O R D

Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet har i fellesskap fastsatt Retningslinjer for saksbehandling ved brannsikring av vegtunneler. Retningslinjene bygger på et utkast utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Vegdirektoratet i samarbeid med Statens bygningstekniske etat.

Retningslinjene er utarbeidet innenfor gjeldende regelverk for planlegging, utforming og brannsikring av vegtunneler og omfatter blant annet:

  • gjeldende lovverk på området
  • oversikt over saksbehandlingen etter dette lovverket
  • rutiner for samarbeid mellom veg- og brannvernmyndighetene
  • krav til risikoanalyser
  • bruk av beredskapstiltak
  • retningslinjer for oppgradering av gamle tunneler

Departementene vil spesielt framheve at retningslinjene gir grunnlag for et nært samarbeid mellom Statens vegvesen og brannvernmyndighetene.

Kommunal- og regionaldepartementet

Samferdselsdepartementet

Juli 2000