Vurdering av fullføringsgraden i vernepliktsmassen 1970-2000