Vurdering av fullføringsgraden i vernepliktsmassen 1970-2000

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Forsvarsdepartementet