God praksis i inkubatorvirksomhet i Storbritannia

Rapport utgitt i juni 2000 av Norwegian Trade & Technology Office, London på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

God praksis i inkubatorvirksomhet i Storbritannia

Rapport utgitt av Norwegian Trade & Technology Office, London på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet i juni 2000.

Sammendrag

Prosjektets mål har vært å kartlegge hva som er god praksis for inkubatorvirksomhet i Storbritannia i sin alminnelighet og dernest i regioner med liten industritradisjon og avstand til universitetsmiljøer. Vi bruker "god praksis" for det som på engelsk er et innarbeidet begrep, "Best Practice". "Best Practice" er et eget program for ledelse og utvikling av alle typer næringsvirksomhet i Storbritannia. Hensikten med å oppsøke og rapportere "god praksis" i fra Storbritannia er å overføre til det pågående arbeidet med utvikling av inkubatorkonseptet i Norge.