Samfunnets sårbarhet som følge av avhengighet til ITNærings- og handelsdepartementet

Samfunnets sårbarhet som følge av avhengighet til IT


Oktober 2000


Kortversjon

Pdf-versjon