TverrsAMBand

Rapport fra Arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripende spørsmål innenfor bibliotek, arkiv og museum - mars 2001

TVERRSAMBAND

Rapport fra

Arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripende spørsmål innenfor bibliotek, arkiv og museum

mars 2001

Da ble jeg frodig
og fikk meg kunnskap, vokste og trivdes vel:
av ord søkte ord
meg ord på ny,
av verk søkte verk
meg verk på ny

(Håvamål strofe 141)