Rapporter og planer

Rapport fra Østfoldforskning om grensehandel

Østfoldforsknings rapport om grensehandelen - sammendrag Rapporten foreligger i pdf-format.