Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 421-440 av 4173 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport om økonomiske misligheter per 30. juni 2018

  16.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av juni 2018 hadde Sentral kontrollenhet registrert 1044 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 932 har status avsluttet og 112 fortsatt er under behandling.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (4/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen - Sommerekstra

  13.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I sommerekstra-utgaven av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (nr. 4. 2018) kan du blant annet lese om hva de nye programforslagene betyr for norsk kommunesektor, Østerrikes prioriteringer for presidentskapet i EU og, ikke

 • Økonominytt 6/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  12.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I sommerutgaven av Økonominytt (juli) kan du lese rapporten fra juni-møtene i Eurogruppen og ECOFIN samt en oppdatering av økonomisk statistikk for EU og euroområdet.

 • Nasjonal strategi for økologisk jordbruk

  11.07.2018 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonal strategi 2018-2030

 • One year closer 2018

  Norge og gjennomføring av bærekraftsmålene

  11.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Den nye statusrapporten for hvor langt Norge har kommet med gjennomføring av bærekraftsmålene er nå klar. Rapporten har fått navnet «One Year Closer 2018».

 • Handlingsplan for kollektivtransport

  06.07.2018 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. Planen følger opp satsingen på kollektivtransport som regjeringen har lagt fram i sin politiske plattform og i Nasjonal transportplan 2018-2029.

 • Fleksibel arbeidstid – en analyse av ordninger i norsk arbeidsliv

  04.07.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet sett på utbredelsen av fleksibel arbeidstid og på mulighetene for å jobbe hjemmefra.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2018

  04.07.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvalget legger med dette fram sin rapport for sommeren 2018. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2017.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2018

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  29.06.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Faggruppen har vurdert måloppnåelsen for IA-avtalen i sammenheng med øvrige utviklingstrekk i samfunnet.

 • Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021)

  29.06.2018 Plan/strategi Barne- og familiedepartementet

  Trygge foreldre - trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021) er utarbeidet av Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskaps- og integreringsdepartementet og Justis- og

 • Nasjonal pollinatorstrategi

  29.06.2018 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt

 • Fornyet strategi for boligmarkedet

  22.06.2018 Plan/strategi Finansdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Boligstrategien bidrar til å gi boligpolitikken et helhetsperspektiv ved å se de ulike områdene som påvirker boligmarkedet i en sammenheng. Den reviderte strategien gjennomgår tiltakene som ble annonsert i 2015, gir en oversikt over pågående

 • Planlegging av fritidsbebyggelse

  Innspill til revidering av veileder T-1450

  22.06.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Rambøll og Norsk Turistutvikling laget rapport med innspill til revisjonen av veileder T-1450.

 • Midtveisevaluering av norsk deltakelse i Kreativt Europa

  Menon-publikasjon nr. 44/2018 av Anne Espelien og Håvard Baustad

  20.06.2018 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag fra Kulturdepartementet har analyseselskapet Menon Economics gjort en midtveisevaluering av Norges deltakelse i EU-programmet Kreativt Europa.

 • Eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen ved stortingsvalget i 2017

  20.06.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I forbindelse med stortingsvalget i 2017 ble det gjennomført eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen. Formålet med eksperimentene var å undersøke effekten av tiltak for å mobilisere folk til å stemme.

 • Fremtidens kultur i et brukerperspektiv

  19.06.2018 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag fra Kulturdepartementet har inFuture gjennomført en fremtidsstudie. Formålet har vært å kartlegge trender innen kulturområdet i et brukerperspektiv, og basert på disse gi innspill til Kulturdepartementets arbeid med kulturmeldingen.

 • Forslag om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.

  19.06.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  I rapporten utredes forslag om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte og adgang for Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe til å innhente helseopplysninger om den trafikkdrepte. Rapporten er utredet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet

 • Evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis

  Rapport utarbeidet for Kulturdepartementet

  18.06.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Oslo Economics har i samarbeid med Wikborg Rein advokatfirma og Ståle Pallesen ved institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen gjennomført en evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis på oppdrag for

 • Europaparlamentet: Debatt om Europas framtid med Mark Rutte

  18.06.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra ambassaderåd Eirik Nestås Mathisen, Norges delegasjon til EU.

 • Økonominytt 5/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  14.06.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I juni-nummeret av Økonominytt kan du lese rapporten fra mai-møtene i Eurogruppen og Ecofin. Du finner også en oppdatering av aktuelle finansmarkedssaker og en omtale av to høringssaker på skatteområdet.

Til toppen