Status for oppfølging av handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ble lagt frem 1. oktober 2022. Handlingsplanen omtaler tiltak regjeringen vil gjennomføre for å forebygge og bekjempe sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet, og gjelder ut inneværende stortingsperiode.

I handlingsplanen står det at det skal utarbeides årlige rapporter om oppfølgingen av tiltakene i planen.

Rapporten gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene pr. 17. november 2023.

Status etter ett år viser at flere av tiltakene allerede er fulgt opp eller igangsatt, men at enkelte tiltak gjenstår.